Hem


Välkommen till Mörckta Juridik


Våra tjänster

Chefsuppdrag

 Tillfälliga uppdrag som chef/coach för offentliga liksom privata organisationer

Migration

Offentligt biträde för asylsökande. Andra ärenden om invandring.

Familjerätt

Bouppteckningar, testamenten, arvskiften, äktenskapsförord och samboavtal.

Projektledare

Projektledare för olika utredningsuppdrag för offentliga myndigheter inom offentlig rätt, förvaltningsrätt.

Behöver du hjälp?

Har du inte skrivit ditt testamente än och behöver du en framtidsfullmakt. Ta kontakt med oss!